Sudovi i policija
Saradnja sa sudovima
U Srbiji radimo veštačenja za preko 40 sudova a radimo i za sudove u susednim zemljama.

Kvalitetna usluga
Naše cene su formirane na osnovu tarifa državnih DNK laboratorija. Posebno se ističemo brzinom rada i kvalitetom nalaza.

Kontaktirajte nas
Za sve dodatne informacije nas možete pozvati na 011/218-2111.
Laboratorija DNK od svog osnivanja sarađuje sa sudovima u Srbiji. 
 
Naši stručnjaci su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka i do sada su obavili preko 1.000 sudskih veštačenja. Takođe su završili specijalističku obuku iz oblasti forenzičke DNK analize i za to poseduju EU sertifikate profesora Bernda Brinkmana. 
Parnični postupci se uglavnom tiču utvrđivanja očinstva – više o tome možete pročitati u odeljku o očinstvu
Forenzička analiza DNK u krivičnom postupku zahteva više rada i matematičku analizu rezultata. 
 
Dalje: