Informacije za ginekologe
Ginekolozi

Trenutno sarađujemo sa ginekolozima i laboratorijama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Loznici, Kragujevcu, Paraćinu, Novom Pazaru...

Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vas uputimo na naše partnere.
Laboratorija DNK je genetička laboratorija, osnovana 2008. godine, u kojoj se sve dijagnostičke analize zasnivaju isključivo na analizi DNK molekula uz primenu najmodernije tehnologije. To se pre svega odnosi na PCR sa fluorescentnim prajmerima i kapilarnu elektroforezu. 
Dijagnostika zasnovana na ovim metodama značajno dobija na osetljivosti, preciznosti i brzini. 
U laboratoriji DNK rade se sledeći testovi: 
Detaljan opis pomenutih analiza možete naći na gornjim linkovima. 
 
U ovom delu vebsajta dajemo više informacija o uzimanju i slanju uzoraka za analizu kao i informacije o poslovnoj saradnji: