Komplet
Ginekolozi

Trenutno sarađujemo sa ginekolozima i laboratorijama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Loznici, Kragujevcu, Paraćinu, Novom Pazaru...

Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vas uputimo na naše partnere.
Iz uzorka 20ml amniona ili 2ml krvi iz pupčanika je moguće uraditi obe analize – QF-PCR i citogenetiku. Time se dobija kompletan kariotip, a rezultat QF-PCR testa na najčešće poremećaje već nakon jednog dana. 
Karakteristično za svaku od tri opcije u ponudi (samo QF-PCR; samo citogenetika; komplet obe analize) je sledeće: 
 
Prednosti QF-PCR metode 
Brzina: Rezultat analize se dobija u roku od jednog radnog dana. 
Kontaminacija: Pouzdan rezultat se dobija i ukoliko dođe do mešanja biološkog materijala majke i ploda. QF-PCR metodom je moguće jasno razlikovati genetički materijal majke i ploda, ukoliko je fetalni materijal prisutan u višku. U slučaju kontaminacije je neophodno uzeti i bukalni bris majke. 
Bezbednost: Kako je za QF-PCR metodu neophodno uzeti samo 3-5ml amniona time se i rizik intervencije po trudnoću smanjuje. QF-PCR test iz amniona je moguće uraditi i u kasnoj trudnoći. 
Transport: QF-PCR analiza je relativno neosetljiva na starost uzorka i način transporta. 
Cena: QF-PCR analiza je jeftinija od klasične citogenetike. 
 
Prednosti citogenetike 
Kompletnost: QF-PCR metoda utvrđuje postojanje najčešćih promena u broju hromozoma, dok citogenetska metoda utvrđuje promene u broju i strukturi svih hromozoma. 
 
Prednosti kompleta obe analize 
Pouzdanost: Neadekvatan transport, kontaminacija uzorka ili problem sa rastom kulture mogu biti uzrok neuspeha analize citogenetskom metodom, ali nemaju presudan uticaj na QF-PCR metodu. Ukoliko se rade obe analize manji je rizik da se rezultat analize ne dobije. 
Brzina i kompletnost: Rezultat testa na najčešće poremećaje se dobija u roku od jednog radnog dana, a kompletan kariotip u roku od 12-20 dana. 
 
Dovoljno je uraditi QF-PCR analizu ukoliko se sumnja samo na najčešće genetičke poremećaje (Patau, Edvards, Daun, Klinefelter, Tarner, i druge promene tipa XXX i/ili XYY), ukoliko je neophodno dobiti rezultat u kratkom roku ili ukoliko je neophodno uraditi test iz amniona u kasnoj trudnoći (nakon 21. nedelje trudnoće). 
 
Cenovnik 
Cene ne uključuju uzimanje uzoraka horiona, amniona ili krvi iz pupčanika – te uzorke uzima isključivo ginekolog i uzimanje se dodatno naplaćuje. Spisak ginekologa možete naći u desnom delu ove stranice. 
Genetički poremećaji 
QF-PCR 13.000Citogenetika 20.000Komplet (QF-PCR i citogenetika) 30.000 
 
Cenovnik za sve testove iz oblasti medicine i uputstvo za plaćanje možete naći ovde