Prenatalni testovi
Ginekolozi

Trenutno sarađujemo sa ginekolozima i laboratorijama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Loznici, Kragujevcu, Paraćinu, Novom Pazaru...

Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vas uputimo na naše partnere.
Uzimanje uzoraka bebinog biološkog materijala predstavlja rizik za trudnoću i radi se samo uz konsultaciju sa ginekologom. 
 
Laboratorija DNK sarađuje sa ginekolozima širom Srbije koji mogu uzeti ove uzorke. Najbolje bi bilo da se konsultujete sa Vašim ginekologom oko daljih koraka u vezi potencijalne intervencije. 
Uzorci za prenatalnu dijagnostiku mogu biti horion (horionske čupice), amnion (plodova voda) ili krv iz pupčanika. Testovi koji se mogu uraditi iz ovih uzoraka su: QF-PCR, citogenetika, komplet prenatalnih testova, očinstvo, kao i utvrđivanje prisustva citomegalovirusa i toksoplazme kod deteta. 
Horion se može uzeti između 10. i 12. nedelje trudnoće, amnion posle 15. nedelje a krv iz pupčanika u kasnijoj trudnoći. Najbezbednije je uzimanje amniona, potom horiona i na kraju krvi iz pupčanika. 
U slučaju spontanog pobačaja moguće je uraditi QF-PCR test iz abortivnog materijala. 
 
 
 
Horion 
Horion je jedna od membrana koja postoje, unutar materice, između fetusa i majke tokom trudnoće. 
Horiocenteza (CVS) je procedura uzimanja horiona. Ova procedura nosi rizik spontanog pobačaja ili drugih komplikacija od oko 0,5%-1,0%. 
Horionske čupice se mogu uzeti samo između 10. i 12. nedelje trudnoće. 
Ovaj uzorak je podesan za QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagnostiku citomegalovirusa i toksoplazme, kao i za utvrđivanje očinstva
 
Amnion 
Amnion (plodova voda) je tečnost koja tokom trudnoće okružuje fetus. 
Amniocenteza je procedura uzimanja amniona. Ova procedura nosi rizik spontanog pobačaja ili drugih komplikacija od oko 0,1%-0,5%. Amniocenteza je najmanje rizična procedura za uzimanje uzorka biološkog materijala deteta tokom trudnoće. 
Amnion se može uzeti bilo kada posle 15. nedelje trudnoće (pa čak i u poznijim trudnoćama) za QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagnostiku citomegalovirusa i toksoplazme, kao i za prenatalno utvrđivanje očinstva. Ako se amnion uzme između 16. i 20. nedelje trudnoće onda se iz tog uzorka može raditi i citogenetika ili komplet prenatalnih analiza
 
Krv iz pupčanika 
Kordocenteza je procedura uzimanja krvi iz pupčanika. Ova procedura nosi rizik spontanog pobačaja ili drugih komplikacija od oko 1,0%-2,0%. 
Krv iz pupčanika se može uzeti posle 20. nedelje trudnoće a uzorak je podesan za citogenetsku i/ili QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagnostiku citomegalovirusa i toksoplazme, kao i za prenatalno utvrđivanje očinstva