Cenovnik
Najbrži
Rezultati očinstva mogu biti gotovi narednog radnog dana!

Najprecizniji
Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa.

Garancija kvaliteta
Budite potpuno sigurni u rezultat testa. Analize rade stalni sudski veštaci, a u nalazu dajemo DNK profile svih testiranih osoba i odgovarajuće statističke obračune.
Utvrđivanje očinstva 
Rezultat je gotov u roku od tri radna dana. 
Otac i jedno dete 26.000Doplata za svaku dodatnu osobu (dete, majka itd) 8.000Doplata za nalaz validan na sudu 10.000Doplata za rezultat narednog radnog dana (samo u slučaju kada su uzorci uzeti u našoj laboratoriji) 10.000Za prenatalno utvrđivanje očinstva cene ne uključuju uzimanje uzoraka horiona, amniona ili krvi iz pupčanika – te uzorke uzima isključivo ginekolog i uzimanje se dodatno naplaćuje. 
 
Utvrđivanje srodstva i pra-porekla 
Rezultat je gotov u roku od tri radna dana. 
DNK profil Y hromozoma 13.000Identifikacioni DNK profil 13.000Testiranje dve osobe 26.000Cena za svaku osobu nakon druge testirane osobe (treća osoba nadalje) 8.000Doplata za rezultat narednog radnog dana (samo u slučaju kada su uzorci uzeti u našoj laboratoriji) 10.000 
Uputstvo za plaćanje 
Naše usluge možete platiti na sledeći način:
 • Gotovinom;
 • Dokazom o uplati (kopije uplatnica sa pečatom banke koje možete poslati i poštom);
 • Skeniranjem IPS QR koda.
 
Dinarske uplatnice popunite sa sledećim podacima:
 • Primalac: DNK d.o.o. Beograd
 • Broj računa: 170-0030006788001-41
 
Skenirajte QR kod i upišite odgovarajući iznos za željenu analizu: 
 
 
Sledeće informacije se koriste za uplate u eurima iz inostranstva:
 • Receiver (SWIFT code): BACXRSBG
 • Cost sharing code: OUR
 • Beneficiary bank name: UniCredit Bank Srbija
 • Beneficiary bank address: Rajićeva 27-29, Beograd, Serbia (post code: 11000)
 • Branch code: B14
 • Beneficiary account number: 30006788002
 • Beneficiary IBAN number: RS35170003000678800238
 • Beneficiary’s full name: DNK d.o.o. Beograd
 • Beneficiary’s address: Marka Oreškovića 1, Beograd, Serbia (post code: 11109)