Prenatalni uzorci
Ginekolozi

Trenutno sarađujemo sa ginekolozima i laboratorijama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Loznici, Kragujevcu, Paraćinu, Novom Pazaru...

Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vas uputimo na naše partnere.
QF-PCR 
QF-PCR metodom se utvrđuje postojanje trizomije hromozoma 13, 18 i 21 (Patau, Edvardsov i Daunov sindrom), promene u broju polnih hromozoma XXY i X0 (Klinefelterov i Tarnerov sindrom) i promene tipa XXX i/ili XYY
Rezultati analize se dobijaju u roku od jednog radnog dana
Uzorci iz kojih se može raditi analiza su horion, 3-5ml amniona (i u kasnoj trudnoći, nakon 21. nedelje), 1ml krvi iz pupčanika (EDTA (bolje) ili heparin) ili abortivni materijal koji mora biti odmah po uzimanju stavljen i čuvan isključivo u fiziološkom rastvoru. 
Krv ili hemoragični uzorci amniona se moraju staviti u EDTA ili heparinski vakutajner. Ukoliko je amnion hemoragičan potrebno je uzeti bukalni bris majke u cilju razlikovanja biološkog materijala majke i ploda. 
Posebnih zahteva za transport nema, a uzorci su a pogodni za analizu i nekoliko dana nakon uzimanja. 
 
Citogenetika 
Citogenetskom metodom se određuje kariotip ploda. Kariotip čoveka čini 46 hromozoma (23 para, od kojih su 22 autozomi, a jedan par su polni hromozomi). Ovom metodom se utvrdjuju promene u broju i strukturi hromozoma (translokacije, delecije, duplikacije i drugo). 
Rezultat analize se dobija nakon 12-20 dana
Uzorci iz kojih se može raditi analiza su 20ml amniona ili 2ml krvi iz pupčanika (heparin). Krv ili hemoragični uzorci amniona se moraju staviti u heparinski vakutajner. Uzorak se mora dostaviti na analizu istog dana kada je i uzet. 
 
Komplet 
U laboratoriji DNK se takođe može uraditi komplet QF-PCR i klasične citogenetike iz uzorka amniona (20ml) ili krvi iz pupčanika (2ml, heparin). 
 
Uzorci 
Više informacija o pojedinačnim uzorcima možete naći na sledećim linkovima i u tabeli koja sledi: