PCR metoda
Laboratorija DNK je genetička laboratorija u kojoj se sve dijagnostičke analize zasnivaju isključivo na analizi DNK molekula uz primenu najmodernije tehnologije. To se pre svega odnosi na PCR sa fluorescentnim prajmerima i kapilarnu elektroforezu. 
Dijagnostika zasnovana na ovim metodama značajno dobija na osetljivosti, preciznosti i brzini.