Naši stručnjaci
dr Bojana Panić 
Bojana je diplomirala 2000. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, kao student generacije, na smeru molekularna biologija i fiziologija. Doktorske studije završava na Univerzitetu u Kembridžu gde dobija nagradu za najbolji doktorat iz oblasti molekularne biologije. Završila je jednogodišnju obuku iz oblasti forenzičke analize DNK. Četiri godine je bila rukovodilac DNK laboratorije Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra pri MUP Republike Srbije. U Laboratoriji DNK radi od njenog osnivanja. 
 
dr Ana Banjac Čanak 
Ana je diplomirala i magistrirala na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na smeru biohemija. Doktorirala je na Ludwig-Maximillian Univerzitetu u Minhenu. Radila je u Laboratoriji za endokrinologiju i molekularnu biologiju pri institutu Vinča, u GSF Institutu (Institutu za kliničku molekularnu biologiju i tumorsku genetiku) u Minhenu i u DNK laboratoriji Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra pri MUP Republike Srbije. Završila je jednogodišnju obuku iz oblasti forenzičke analize DNK. U Laboratoriji DNK radi od njenog osnivanja. 
 
Ivana Mladenović 
Ivana u Laboratoriji DNK radi od 2010. godine. Pre toga je radila kao medicinsko-laboratorijski tehničar u Kliničkom centru Srbije i DNK laboratoriji Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra pri MUP Republike Srbije.