Sporni tragovi
Saradnja sa sudovima
U Srbiji radimo veštačenja za preko 40 sudova a radimo i za sudove u susednim zemljama.

Kvalitetna usluga
Naše cene su formirane na osnovu tarifa državnih DNK laboratorija. Posebno se ističemo brzinom rada i kvalitetom nalaza.

Kontaktirajte nas
Za sve dodatne informacije nas možete pozvati na 011/218-2111.
Biološki tragovi koji se dostavljaju radi analize DNK 
Na osnovu činjenice da li je poznato kome pripada biološki trag, on se označava kao nesporan ili sporan. 
Nesporan trag je biološki materijal osobe čiji nam je identitet poznat. To praktično znači da DNK profil vezujemo za određenu osobu i on predstavlja identifikacionu karakteristiku te osobe. 
Sporni tragovi su svi ostali biološki tragovi koji su izuzeti sa lica mesta. Njihovom analizom se utvrđuju forenzički DNK profili. 
DNK veštačenje je komparativna metoda, što znači da se zasniva na poređenju DNK profila. Kada se utvrdi DNK profil spornog traga onda se on poredi sa DNK profilima nespornih tragova. 
 
Kako izgledaju forenzički DNK profili utvrđeni iz bioloških tragova? 
Biološki trag sa lica mesta može poticati od jedne ili više osoba, pa tako forenzički DNK profil utvrđen iz biološkog traga može biti jedinstven ili mešani. Da li se radi o jedinstvenom ili mešanom DNK profilu određuje se na osnovu broja alelnih varijanti po lokusu. 
Prisustvo više od dve alelne varijante na pojedinačnom lokusu ukazuje da je biološki trag ostavilo više osoba (mešani DNK profil). Kompletan DNK profil podrazumeva tipizaciju svih 15 lokusa. Parcijalni DNK profili (manje od 15 lokusa) dobijaju se kao posledica nedovoljne količine i/ili degradacije DNK. 
Ukoliko sporni biološki trag potiče od više osoba dobija se forenzički DNK profil koji izgleda poput profila u sledećoj tabeli: 
 
 
 
Posao DNK veštaka jeste da iz spornog traga dobije maksimum relevantnih informacija i da ih pravilno interpretira. Interpretacija podrazumeva poređenje DNK profila utvrđenog iz spornog traga sa DNK profilom nespornog uzorka i matematičku (biostatističku) obradu podataka.