Drugi uzorci
Najbrži
Rezultati očinstva mogu biti gotovi narednog radnog dana!

Najprecizniji
Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa.

Garancija kvaliteta
Budite potpuno sigurni u rezultat testa. Analize rade stalni sudski veštaci, a u nalazu dajemo DNK profile svih testiranih osoba i odgovarajuće statističke obračune.
Ukoliko nije moguće uzeti bukalni bris možete nam poslati i druge vrste uzoraka. Svaki od tih uzoraka takođe mora biti stavljen u svoju posebnu kovertu koji je neophodno obeležiti imenom ili šifrom osobe od koje taj uzorak potiče. 
Neophodan preduslov za analiziranje je da niko osim osobe koja se testira nije bio u kontaktu sa datim uzorkom (treba obratiti pažnju na rukovanje uzorkom kao i njegovo pakovanje). 
Uzorci koji se mogu koristiti:
  • Isečeni nokti (2-3 komada);
  • Štapić za čišćenje ušiju, nakon čišćenja;
  • Opušci (2-3 komada, ne pipati deo opuška koji je bio u ustima osobe koja se testira);
  • Četkice za zube (ne pipati gornji deo četke rukama; treba biti siguran da je četkicu koristila samo osoba koja se testira);
  • Tkanine sa biološkim materijalom (pljuvačka, krv, semena tečnost...);
  • Dlake: moraju imati koren, dakle moraju biti iščupane. Dlake koje same otpadnu, ili su isečene, nisu pogodne za analizu. Poželjno je poslati 3-5 dlaka;
  • Čaše ili flaše iz kojih je samo dotična osoba pila (pre korišćenja moraju biti čiste/oprane/prethodno nekorišćene, a nakon korišćenja se ne smeju prati; ne pipati deo uzorka koji je dodirivao usta osobe koja se testira);
  • Cucla;
  • Žvake.
Biološki materijal koji se koristi za analizu je jako postojan i može biti pogodan za analizu i dugo vremena nakon što je uzorkovan. 
Prenatalno utvrđivanje očinstva (pre rođenja deteta) je takođe moguće. Uzorak nerođenog deteta koji se analizira uzima ginekolog a iz istog uzorka se mogu uraditi i testovi na genetičke poremećaje deteta. 
 
Dalje: Slanje uzoraka