Utvrđivanje očinstva
Najbrži
Rezultati očinstva mogu biti gotovi narednog radnog dana!

Garancija kvaliteta
Budite potpuno sigurni u rezultat testa. Analize rade stalni sudski veštaci, a u nalazu dajemo DNK profile svih testiranih osoba i odgovarajuće statističke obračune.
DNK analiza je jedini pouzdan test za utvrđivanje očinstva. 
Utvrđivanje očinstva i srodstva se bazira na poređenju DNK profila osoba koje se testiraju – deteta i potencijalnog oca i/ili majke. 
Test podrazumeva i odgovarajuće biostatističke proračune. 
Preciznost rezultata se povećava sa oko 99.99% na oko 99.9999% ukoliko se DNK profil deteta poredi sa DNK profilima oba roditelja. 
DNK profili se dobijaju iz bioloških uzoraka osoba koje se testiraju. 
Cenovnik 
Rezultat je gotov u roku od tri radna dana. 
Otac i jedno dete 25.000Doplata za svaku dodatnu osobu (dete, majka itd) 7.000Doplata za nalaz validan na sudu 5.000Doplata za rezultat narednog radnog dana (nakon prijema uzoraka u BG) 2.000Za prenatalno utvrđivanje očinstva cene ne uključuju uzimanje uzoraka horiona, amniona ili krvi iz pupčanika – te uzorke uzima isključivo ginekolog i uzimanje se dodatno naplaćuje. 
 
Cenovnik za utvrđivanje očinstva, srodstva i praporekla, kao i uputstvo za plaćanje, možete naći ovde